MENU

Մինի-բասկետ Թևիկներ և Բդիկներ

Թևի՞կ, թե բդի՞կ: Անհրաժեշտ չէ այլևս ընտրել: Քանի որ «Թևիկներ և Բդիկներ» մինի-բասկետում KFC հավերի ամենահամեղ կտորներն են: Ստացի՛ր համից կրկնակի հաճույք: Պարունակում է.  հավի 2 օրիգինալ բդիկներ, 4 կծու թևիկներ:

2000 ֏